Joyce la hela sin själ på att fixa loftboden. Vi la extra energi på att röja buskar och sly runt området. I år blev det rejält röjt under äppelträden, så vi får som en extra gräsmatta att mysa på till midsommar. Stort tack till alla som var med!

Skogen är en stor tillgång i Sverige, både i reda pengar när den säljs som virke eller eldas i flisvärmeverk. Men skogen har ett stort värde för turism och rekreation också.  

» Avverkningar söder om Färna

» Avverkningar norr om Färma

» Avverkningsanmälan kml-fil gör Google Earth

staddag 2017

Vi samlades vid Bouleplan kl 10 och tog en fika. Vi delade upp oss i 4 städlag och gav oss ut i snålblåsten. Städområdet sträcker sig från vattenverket i norr till Solmyrakorset i söder. Hembygdsgården, badplatsen och Långmyra. Stort tack till alla som var med!

IP-only har haft avstämningsmöte med kommunen och vägföreningarna den 6 april. Bland annat diskuterades utbyggnaden i Färna-Stjärnvik-Oti. Anslutningsgraden är 60% vilket är bra. Det blir ett nytt markägarmöte den 16 maj där markavtal ska diskuteras. Det är fortfarande inte klart med Sveaskog, men de är positivt inställda.

lekpark 2016 350

I och med om- och utbyggnad av förskolan blir det även en ny lekpark med nya roliga saker. Det tar ytterligare någon månad innan byggarbetet inne i skolan påbörjas.

Skidspåret på Norrsjön

Ronny har kämpat hårt i vinter för att göra skidspår på Norrsjön. Ena dagen har det varit kanonfina spår, nästa dag har det varit vatten. Fantastiskt bra insats som är till glädje för många.

» Lite bilder