På grund av branden i kommunhuset har ferna.nu stått stilla länge. I valet mellan att renovera gamla servern, eller att bygga nytt så valde jag nybygge.