v250 233

IP-Only har hittat bra entrepenörer och arbetet rullar på. Idag skedde ett stort genombrott när vi hittade fiberbrunnar som kommunen grävde ned 2012 i samband med ny överföringsledning för vatten. Bra framförhållning av kommunen! Kanalisationen sparar många kilometer schakt och gör arbetet snabbare.

Bra samarbete mellan IP-Only, Skinnskattebergs kommun, enterpenör och en duktig maskinist!

 

karta leder 1

Det finns många vandringsleder runt omkring Färna. I år finns en ny led som går genom Utterdalen och bjuder på en blandad vacker natur. Den är bitvis ganska brant så du behöver ha naturvana och bra skor.

» Norrsjöleden (GeoPDF)

» Utterdalsleden (GeoPDF)

Uppdaterat separata KML-filer för t ex Google Earth

» Utterdalsleden (6,7km)

» Norrsjön runt (5km)

» Motionsspår och Grevens väg (5km)

 

ingen midsommar

Tyvärr måste vi meddela att vårt midsommarfirande är inställt på grund av Covid-19. Firandet brukar locka över 100 deltagare och styrelsen anser att området är för litet för att genomföra det på ett säkert sätt.

Lite annorlunda men väldigt bra Valborg. Det var en stor samling med bilar och några som rörde sig på ängen mot sjön. Vi vet att många satt hemma och tittade. Fyrverkeriet var som vanligt bra. Stort tack till Engström som upplåter sin mark. Tack till Lennart, Lasse, Kenneth och Jonny.  (det kommer bild)

fyrverkeri

Det blir fyrverkeri nästan som vanligt kl 21:00! Inget mingel inget vårtal!  
Om det inte är storm, drivis, hagel eller eldningsförbud.
Vi har inget fika! 
Ni som vill titta på fyrverkeriet måste sitta kvar i bilen, vi har jättebra parkeringingsmöjligheter. Vid sandfållan ryms många bilar, efter Sandvretsvägen går det att parkera och få en riktigt bra vy.

År 2020 blir också det sista året som vi har traditionellt fyrverkeri, vi letar efter en tyst miljövänlig lösning.

Det traditionsenliga valborgsfirandet i Färna är ändrat för att minska risken för spridning av Covid-19. (coronavirus).

Alla andra evenemang är också pausade tills vi vet vad som händer. Givetvis finns planer klara för midsommar och om läget tillåter.

OBS! Inställt!

På grund av läget med Covid-19 följer vi utvecklingen och flyttar fram mötet tills vi ser att läget är stabilt. De flesta medlemmarna är i riskzonen och vi vill inte bidra med eventuell spridning. / Styrelsen

Färna Hembygdsförening håller årsmöte.

Söndag den 22 mars kl 14:00 i Hembygdsgården.

Det är sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på kaffe och bullar. Alla är välkomna!