alt
Foto: www.inatur.se

Over Sveaskog's ecoparken – een ecopark is een groot aaneengesloten gebied met grote biologische en ecologische waarde.
Het doel van ecoparken is het behouden, herstellen en ontwikkelen van de natuur. Minstens de helft van alle productie bossen in Zweden worden gebruikt voor het natuurbehoud. In de meeste ecoparkten wordt houtproductie bedreven maar deze is aangepast aan de natuurlijke omgeving en culturele instandhouding van het gebied. Ecologische waarden hebben altijd voorrang op de financiële waarden van de ecoparken. Sveaskog ontwikkelt 36 ecoparks in het hele land.
De focus in Färnas Ecopark ligt op de instandhouding van de "Populus tremula" asp (ratelpopulier).alt
Foto: www.sveaskog.se