Ferna, jernbruk i Vestmanland och Dalarna, utgör med underlydande omkr. 45,000 har. Egendomarna hafva delvis fideikommissnatur. Till Ferna fideikommiss höra: Ferna, Bockhammar, Trummelsberg, Finnbo och halfva Björnhyttan med masugn; öfriga till godset hörande egendomar äro andra hälften i Björnhyttan samt hela Virsbo bruk, inköpt af nuvarande egaren grefve C. F. v. Hermanson. Till Ferna-verken höra vidare grufvor och grufdelar, såsom Risbergs-och Kolningsbergsfälten i Norberg, delar uti Nybergs-, Gräsbergs- och Grängesbergsgrufvorna i Dalarna samt i de berömda manganhaltiga grufvorna vid Schisshyttan. Grufvornas malm nedsmältes i 3 masugnar vid Trummelsberg, Finnbo och Björnhyttan, hvilka tillsammans producera 6 2/5 mill. kg. tackjern per år. Detta tackjern bearbetas vidare genom Lancashire-härdar vid Bockhammar, Kedjebo och Virsbo till smältstycken, hvilka utvalsas vid Ferna valsverk till stångjern. Ferna-jernet är mycket framstående och dess stämplar eftersökta. Th. N-m.