Snälla ansvariga Väghållare! Vintervägen mellan Riddarhyttan och Skinnskatteberg är under all kritik.
Jag åker fram och åter varje dag och både jag och bilen skakar troligen sönder och samman. Jag måste skaffa njurbälte för att inte skada njurarna.
Har alla väghyvlar hamnat på museum eller var finns de? Jag hoppas att vi blir hörsammade.
En som använder vägen
varje dag, Riddarhyttan

Läs artikel: http://fagersta-posten.se/asikter/dialog/1.1115915-plagsamt-skakigt