boule 2018 450px

Vi blev 9 personer som njöt i det vackra vädret. En del spelade för första gången. En del spelar två dagar i veckan.

» Boulespel

» Prisutdelning