karta-avverkning-450px

Sveaskog planerar att avverka ett skogområde på 27,5 ha i området mellan Färna-Asplund-Vreten. Se bilaga med karta och information.

Vi kommer prata om området på nästa styrelsemöte för att se om och hur det påverkar närmiljön för oss boende och besökare.